HØJKVALITETS JULETRÆER

Vores juletræer er af typen Nordmannsgran, som dyrkes på store arealer tæt på Danmarks smukkeste fjord, Mariager Fjord. Arealet er særdeles velegnet til juletræer, da fjordens lune luftstrømme op over området om vinteren sikrer et optimalt klima for træerne, så frostskader undgås. Arealerne ligger i smukt og kuperet landskab, hvor hovedparten er omkranset af større skove, der sikrer juletræskulturerne læ.

Kulturerne er anlagt som haver, omgivet af læbælter, med varieret udvalg af træarter, der sikrer naturen og det rige dyreliv i området. Der er brugt faglige viden til at sikre en arkitektonisk kultur, som giver juletræerne de bedste vækstbetingelser.

Provenienserne er anerkendte og blandt de absolut bedste, der kan skaffes på det danske marked. Alle provenienser købes med oprindelsesbevis på danske planteskoler. Inden haverne plantes, bliver jorden behandlet med alle nødvendige mineraler samt kalk, der sikrer, at planterne kommer godt fra start.

Juletræerne gennemgås mange gange om året og alle træerne håndklippes.

VORES NORDMANNSGRAN

Vores provienser er de bedste og mest anerkendte man kan få i branchen. Vi fremavler og producerer selv alle vore træer. Vi sår selv vores juletræer med de bedste frø der kan fremskaffes. Vores provienser er Ambrolauri og Silkeborg Nordskov.

VORES SØLVGRAN – NOBILIS

Vi har de bedste provienser indenfor nobilis. Vores provienser er C.E. Flensborg og Mosemark.