SØLVGRAN (NOBILIS)

Nobilis härstammar från västra Amerika och är en av de lämpligaste granarna för adventskransar.

Kontakta oss

Trädet har mjuka, nästan silverfärgade blågrå barr – därav namnet silvergran. Barren sitter tätt och trädet har god förmåga att behålla barren efter fällning.