RÖDGRAN

Rödgranen är ett av de vanligaste träden i danska skogar och även en av de mest populära julgranssorterna i Europa.

Kontakta oss

Endast nordmannsgranen är mer populär i Danmark. Rödgranen ses av många som den ”ursprungliga” julgranen, men eftersom trädet torkar ut snabbare än nordmannsgranen så tappar den även barren tidigare.

Man kan dock minska barrförlusten avsevärt genom att vattna trädet efter avverkningen och fälla det kort inför högtiden. Rödgranens barr är styvare och vassare.

Rödgranen är en mycket motståndskraftig gran och odlas ofta på platser där nordmannsgranen inte trivs.