RØDGRAN

Rødgran er en av de vanligste trærne i de danske skogene, og den er en av de mest populære juletresortene i Europa.

Kontakt oss

I Danmark er den kun overgått av nordmannsgranen. Rødgranen ansses av mange for å være det «originale» juletreet, men ettersom treet tørker ut raskere enn nordmannsgranen, mister den også nålene sine tidligere.

Nåletapet kan imidlertid utsettes betydelig ved å sette treet i vann etter felling, og først ta treet inn tett opp mot høytiden. Nålene på rødgranen er mer stikkende og stive.

Rødgran er svært hardfør og dyrkes ofte på områder hvor nordmannsgran ikke trives.